CHĂM LO VIỆC LÀM, ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CAO NHẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM.
Thứ sáu, ngày 21 tháng 01 năm 2022

Tổ chức cán bộ

Cập nhật lúc : 16:26 04/04/2019

LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2019 Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngày 02/4/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ về tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2019.

Mục đích của Hội nghị biểu dương nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, cổ vũ, động viên, tạo động lực thi đua, lập thành  tích trong các cấp công đoàn chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019). Nhân rộng những thành tích của chủ tịch CĐCS, nghiệp đoàn tiêu biểu, cán bộ chuyên trách công đoàn xuất sắc trong hoạt động công đoàn; động viên, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng nâng cao về chất lượng, số lượng, góp phần  xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Ban Thường vụ đoàn Lao động tỉnh sẽ biểu dương 90 cán bộ đoàn tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Trong đó gồm 80 chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu, 07 cán bộ công đoàn xuất sắc ở các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 03 cán bộ công đoàn ở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

Những đồng chí Chủ tịch CĐCS, nghiệp đoàn được biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị biểu dương của Liên đoàn Lao động tỉnh, sẽ được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xét chọn từ 01-02 Chủ tịch CĐCS, nghiệp đoàn tiêu biểu đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xét chọn biểu dương tại Hội nghị biểu dương toàn quốc lần thứ IV, năm 2019.

Dự kiến Hội nghị biểu dương sẽ được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức vào trung tuần tháng 7 với các hoạt động dâng hương, báo công, tổ chức giao lưu giữa lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh với Chủ tịch CĐCS, nghiệp đoàn. Đây là năm thứ 2, Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh tổ chức biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc với các hoạt động có ý nghĩa hướng đến chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

                                                                                        Ban Tổ chức

Tư vấn pháp luật

Em là giáo viên tại một trường tiểu học. Em đã được nhận bằng khen của ... 

Trả lời:

Theo định tại Điều 3 Thông tư 08/2013//TT-BNV thì điều kiện nâng bậc lương ...

Xem tất cả

--- Liên kết ---